امیر

 • امیر و تصویر پروفایل مرتضیمرتضی حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

 • امیر‘s بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

 • http://www.learnelement.ir/
  دانلود جزوه و کتاب و آیین نامه و استاندارد و پروژه
  کانال تلگرام:
  https://telegram.me/learnelement

  دانشگاه امیرکبیر
  دانشگاه تهران
  دانشگاه صنعتی شریف
  دانشگاه خواجه نصیر
  دانشگاه علم و صنعت

  مهندسی برق
  مهدسی عمران
  مهندسی معماری
  مهندسی کامپیوتر
  مهندسی مکانیک
  مهندسی صنایع
  ریاضی
  فیزیک
  شیمی

  لرن المنت
  مرجع…[ادامه خبر]

 • امیر یک بروزرسانی ارسال کرد در حال حاضر

  http://www.learnelement.ir/
  دانلود جزوه و کتاب و آیین نامه و استاندارد و پروژه
  کانال تلگرام:
  https://telegram.me/learnelement

  دانشگاه امیرکبیر
  دانشگاه تهران
  دانشگاه صنعتی شریف
  دانشگاه خواجه نصیر
  دانشگاه علم و صنعت

  مهندسی برق
  مهدسی عمران
  مهندسی معماری
  مهندسی کامپیوتر
  مهندسی مکانیک
  مهندسی صنایع
  ریاضی
  فیزیک
  شیمی

  لرن المنت
  مرجع…[ادامه خبر]

 • امیر یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 4 قبل

  http://www.learnelement.ir/
  دانلود جزوه و کتاب و آیین نامه و استاندارد و پروژه
  کانال تلگرام:
  https://telegram.me/learnelement

  دانشگاه امیرکبیر
  دانشگاه تهران
  دانشگاه صنعتی شریف
  دانشگاه خواجه نصیر
  دانشگاه علم و صنعت

  مهندسی برق
  مهدسی عمران
  مهندسی معماری
  مهندسی کامپیوتر
  مهندسی مکانیک
  مهندسی صنایع
  ریاضی
  فیزیک
  شیمی

 • امیر یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  برای دانلود جزوات و کتاب های زیر به سایت زیر مراجعه فرمایید

  http://www.learnelement.ir/

  یونیورسال عمومی دکتر رازفر – دانشگاه امیرکبیر
  هیدرولیک دکتر نایینی – دانشگاه تهران
  هیدرولیک دکتر کلاهدوزان – دانشگاه امیرکبیر
  هیدرولوژی – دانشگاه امیرکبیر
  هوش مصنوعی دکتر عباد زاده – دانشگاه امیرکبیر
  نظریه زبان ها و ماشین دکتر میبدی – دانشگاه امیرکبیر…[ادامه خبر]

 • امیر یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 5 قبل

  برای دانلود جزوات و کتاب های زیر به سایت زیر مراجعه فرمایید

  http://www.learnelement.ir/

  یونیورسال عمومی دکتر رازفر – دانشگاه امیرکبیر
  هیدرولیک دکتر نایینی – دانشگاه تهران
  هیدرولیک دکتر کلاهدوزان – دانشگاه امیرکبیر
  هیدرولوژی – دانشگاه امیرکبیر
  هوش مصنوعی دکتر عباد زاده – دانشگاه امیرکبیر
  نظریه زبان ها و ماشین دکتر میبدی – دانشگاه امیرکبیر…[ادامه خبر]

 • امیر یک دیدگاه جدید ارسال کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  دانلود جزوه و کتاب و آیین نامه و استاندارد و پروژه

  دانشگاه امیرکبیر

  دانشگاه تهران

  دانشگاه صنعتی شریف

  دانشگاه خواجه نصیر

  دانشگاه علم و صنعت

  مهندسی برق

  مهدسی عمران

  مهندسی معماری

  مهندسی کامپیوتر

  مهندسی مکانیک

  مهندسی صنایع

  ریاضی

  فیزیک

  شیمی

  http://www.learnelement.ir/

  عضویت در کانال تلگرام:…[ادامه خبر]

 • امیر یک دیدگاه جدید ارسال کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  اون فنج بوده ه گنجشک

 • امیر یک بروزرسانی ارسال کرد 1 سال, ماه 6 قبل

  دانلود جزوه و کتاب و آیین نامه و استاندارد و پروژه

  دانشگاه امیرکبیر

  دانشگاه تهران

  دانشگاه صنعتی شریف

  دانشگاه خواجه نصیر

  دانشگاه علم و صنعت

  مهندسی برق

  مهدسی عمران

  مهندسی معماری

  مهندسی کامپیوتر

  مهندسی مکانیک

  مهندسی صنایع

  ریاضی

  فیزیک

  شیمی

  http://www.learnelement.ir/

  عضویت در کانال تلگرام:…[ادامه خبر]

 • امیر تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید 1 سال, ماه 6 قبل