amin.f.m

  • مرتضی چیزی در گروه نشان گروه شورا صنفیشورا صنفی ارسال کرد 1 سال, ماه 3 قبل

    👥 نمونه بارز زیر پا گذاشتن منافع عمومی به خاطر منافع شخصی در جامعه امروز ما:

    🚌 ورودیای ۹۵ یادشون نمیاد قبلنا که شاه جمال از اتوبوس پیاده میشدیم یه پله وجود داشت که ازش میرفتیم بالا ، اونجا ماشین سوار میشدیم یا میرفتیم اونور اتوبان.
    از شروع امسال من متوجه شدم که پله‌ها رو به کل جمع کردن و هر کسی بخاد بره رو پل هوایی باید کلی دور بزنه.

    علتو از م…[ادامه خبر]