علی اکبر

 • goldflower یک بروزرسانی ارسال کرد 2 سال, ماه 11 قبل

  امروز…

  خاطراتت را سوزاندم…

  اما…….

  بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد….

 • goldflower یک بروزرسانی ارسال کرد 2 سال, ماه 11 قبل

 • مرتضی یک به روز رسانی جدید در گروه نشان گروه رازهای گلستانرازهای گلستان ارسال کرده است‬ 3 سال قبل

  وقتی در انتخاب واحد گلستان با مشکلاتی همچون رعایت پیشنیاز، تلاقی ساعت ارائه، ظرفیت گروه درسی و… برمیخورید باید از درخواست مجوز استفاده کنید و مدیر گروه درس مربوطه باید درخواست شما را تایید کند تا شما بتوانید درس رابردارید.