برنامه ساخت اعداد تصادفی و آزمایش تصادفی بودن اعداد در پایتون P21

برنامه ساخت اعداد تصادفی به زبان پایتون ـ پیتون

این برنامه از یک تابع به نام isRandomUniform ساخته شده است که ابتدا ده عدد تصادفی بین صفر تا ده هزار در لیست

L‌

می سازد سپس پراکندگی اعداد را نشان می دهد برای ده عدد تصادفی باید به صورت حدودی در هر یک دهم ـ بازه کل ـ یک عدد تصادفی وجود داشته باشد

creat random numbers and test python program code

 

last comments
داود
داود

سلام داش مرتضی . داداش من این برنامه شما رو نیاز دارم ولی به صورت exe که بتونم نصبش کنم…