کد تابع آکرمن به زبان پایتون P24

برنامه کد تابع اکرمن به زبان پایتون ـ پیتون

تابع آکرمن از مثال‌های مهم در رایانه و نظریه محاسبات است ـ استاد رضویان می‌گفت که تابع آکرمن از جمله توابعی است که می‌تواند مقدار زیادی از حافظه را در هنگام محاسبه به خود اختصاص دهد، شما می‌توانید با دادن ورودی‌های مختلف به تابع آکرمن این مساله را امتحان کنیدتعریف تابع اکرمن

ـ

ـ

ـ

تابع آکرمن یک تابع چند ضابطه‌ای و بازگشتی است که به صورت بالا تعریف می‌شود

ذکر این نکته خارج از لطف نیست که ویلهلم آکرمن حدود شصت و شش سال عمر کرد و در طی عمر خویش به تحقیق و پژوهش ادامه می‌داد وی معلم بودن در دبیرستان را به استاد دانشگاه ترجیح داد، همچنین او یکی از خبره ترین منطق دانان جهان محسوب می‌شود

ackermann function python code

 

برنامه تابع انتخاب کا از ان به زبان پایتون P23

کد تابع برنامه انتخاب ان از ام ترکیبیات

یکی دیگر از جواب‌های تکالیف درس مبانی رایانه و برنامه‌نویسی ترم اولم در دانشگاه قم

این تابع عمل انتخاب در ترکیبیات را با استفاده از تابع بازگشتی و دیکشنری به صورت بهینه انجام می‌دهد

منظور از عمل انتخاب در ترکیبیات را با یک مثال ساده توضیح میدهیم

به چند روش می‌توان از بین سه نفر נ کیارش، پرهام، سورنا ׆ دو نفر را انتخاب کرد؟

به سه روش

کیارش و پرهام ـ پرهام و سورنا ـ کیارش و سورنا

الگوریتم کلی این کد اینگونه است که هر ננ انتخاب کا از ان ׆׆ از جمع ננ انتخاب کای منهای یک از ان منهای یک ׆׆ و ננ کا از ان منهای یک ׆׆ تشکیل شده است

تابع این برنامه به صورت بازگشتی عمل می‌کند

combination python function code

 

برنامه تعیین کوچک بودن تمام حروف یک رشته به زبان پایتون P17

آیا تمام حروف کوچک هستند؟ تابع پایتون

با استفاده از برنامه زیر می توانید تعیین کنید که آیا تمام حروف یک رشته کوچک هست یا خیر

is lowercase!? python code