سوالات امتحان سیستم‌های اطلاعات مدیریت دانشگاه قم

سوالات درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت

دانشگاه قم ـ نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳ ـ ۹۴

نام درس ׃ سیستم‌های اطلاعات مدیریت ـ نام استاد : مصطفی کریمی‌منش

MIS

تاریخ امتحان ׃ ۲۳ ـ ۰۳ ـ ۱۳۹۴ ـ ساعت هشت صبح

تعداد سوالات ׃ ۱۳ ـ مدت پاسخگویی ׃ ۹۰ دقیقه

برای دریافت ـ دانلود نمونه سوالات از پیوندهای زیر استفاده نمایید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/mis_exam.pdf

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/mis_exam.odt

نمونه سوال مدار منطقی ـ دانشگاه قم استاد رمزی

دانلود سوالات مدارمنطقی استاد رمزی دانشگاه قم

سوالات امتحان مدار منطقی استاد رمزی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه قم ܂

میان ترم اصول سیستم‌های کامپیوتری

تاریخ امتحان ׃ ۰۳ ـ ۱۰ ـ ۱۳۹۲

نیم سال تحصیلی ׃ اول ۹۲ ـ ۹۳

با استفاده از لینک زیر دانلود کنید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/digital_logic_qom_university_ramzi.pdf

با تشکر آقا حسین که این نمونه سوال را در اختیارمان قرار داد ܂

@ho3ein

زبان های برنامه سازی دانشگاه قم

دانشگاه قم استاد لکی زاده

امتحان میان ترم زبان های برنامه سازی دانشگاه قم ـ آذر ۱۳۹۳ ـ استاد لکی زاده
بسمه تعالی
۱ ـ ویژگی های یک زمان برنامه سازی خوب کدام است؟ هر یک را توضیح دهید‌ ـ
۲ ـ مدل های محاسباتی زمان را نام برده و هر یک را توضیح دهید(با ذکر مثال) ـ
۳ ـ مترجم های زبان از نوع مفسر و کامپایلر را با هم مقایسه کنید ـ
۴ ـ انقیاد(Binding) چیست؟ منظور از زمان انقیاد(Binding time) چیست؟ انواع انقیاد چیست؟ زمان آن را برای عبارت محاسباتی

x=y+f(10)

مشخص کنید ـ
۵ ـ معیار های عمومی نحو را نام برده و هر یک را به طور کوتاه توضیح دهید ـ
۶ ـ اهداف اعلان(Declaration) را توضیح دهید ـ
۷ ـ کنترل نوع ضمنی و صریح چیست(با ذکر مثال)؟
۹ ـ به وسیله قطعه کدی، مفهوم ارجاع معلق(dangling ref) و داده زباله(Garbage data) را توضیح دهید ـ
۱۰ ـ فرض کنید که A، یک آرایه سه بعدی با ابعاد lb1..ub1,lb2..ub2,lb3..ub3 و مبدا مجازی باشد، آدرس عنصر

A[i][j][k]

را در دو حالت سطری و ستونی به دست آورید ـ
۱۱ ـ منظور از تعریف و فعالیت زیر برنامه چیست؟ دو قسمت اصلی تشکیل دهنده فعالیت(سگمنت کد و رکورد فعالیت) را توضیح دهید ـ
۱۲ ـ در یک زبان برنامه نویسی، هم ارزی نوع داده به چه روش هایی امکان پذر است؟ هر یک را نام برده و مثال بزنید ـ

امتحان درس تفسیر موضوعی ـ دانشگاه قم

دانشگاه قم ـ امتحان تفسیر موضوعی

امتحان درس تفسیر موضوعی پایان نیم سال اول تحصیلی ۹۳ـ۹۴ دانشگاه قم ـ استاد مقصود مولایی ـ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳ زمان امتحان ۶۰ دقیقه
ـ۱ـ سه نام از اسامی مشترک قرآن را نام برده و به دلخواه یک نام را توضیح دهید ـ
ـ۲ـ چهار وصف از اوصاف قرآن را نام برده و تفاوت توصیف های بشری و توصیف های الهی را بنویسید ـ
ـ۳ـ بایسته های آداب باطنی تلاوت را نام برده ـ ۲ مورد ـ و تفاوت مرتبه سمع  و استماع را بنویسید ـ
ـ۴ـ معنای واژه های زیر را بنویسید
انابه، اخبات، رعب، سکینه، شتی، لینت، نفاق و زیغ
ـ۵ـ حجر در آیه «هل ذلک قسم لذی حجر» به چه معناست؟ و به چه اعتباری آن را نامی دیگر برای عقل می دانند؟
ـ۶ـ معنای حائل شدن خداوند بین فرد و قلبش در آیه شریفه: «واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه» چیست
ـ۷ـ جایگاه شب در سلوک معنوی را نوشته(۴ مورد) و قول و فعل ناشی از شب در مقایسه با روز چه ویژگی هایی دارد؟
ـ۸ـ جایگاه نزول بودن قلب را توضیح داده و افاک و اثیم به چه معنا بوده؟ و به چه نوعی از نزول اشاره دارد؟
ـ۹ـ چگونه ویژگی های فردی و زبانی قرآن می تواند سبب فتنه انگیزی و بدفهمی شود؟
ـ۱۰ـ تفسیر موضوعی و ترتیبی را توضیح داده و دو نمونه از تفاسیر موضوعی را نام ببرید ـ

last comments
محمد حسن
محمد حسن

خودت عکس گرفتی؟ دست بعکست خوبه ها.
مرتضی
مرتضی

آره خودم گرفتم دست به کلیپمم خوبه موقعیت پیش نمیاد
ب
ب

تفسیر موضوعی نهج البلاغه را هم بگذارید

سوالات درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم استاد رضویان ـ دانشگاه قم

دانلود

امتحان درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم ـ دانشگاه قم ـ هفدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و سه ـ استاد رضویان ـ صد دقیقه

یک ـ انواع زمان بند را تعریف کرده و تعیین نمایید که تعیین درجه چند برنامگی به عهده کدام یک از آن ها است؟

دو ـ انواع پیاده سازی رابطه بین نخ های سطح کاربر و هسته را شرح دهید.

سه ـ تفاوت بین مدل client – server و peer – to – peer را شرح دهید.

چهار ـ سه متد رایج در ارسال پارامتر به سیستم عامل را به اختصار شرح دهید.

پنج ـ مزایا و معایب استفاده از یک واسط فراخوانی سیستم یکسان برای دستکاری فایل ها و دستگاه ها چه چیزهایی هستند؟

شش ـ بعد از اجرای کد رو به رو چند فرآیند ایجاد خواهد شد؟

int main(){   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

return 0;}   //for fun

هفت ـ پیاده سازی کدامیک از دو مدل متقارن و نا متقارن در ماشین های چند پردازنده ای آسانتر است؟ کدام قابلیت اطمینان بیشتری دارد؟(تنها نام ببرید توضیح لازم نیست).

هشت ـ چهار فرآیند P1 و P2 و P3 و P4 را در نظر بگیرید. با استفاده از سمافور دستوراتی بنویسید که تضمین کند فرآیند ها به این ترتیب اجرا شود: ابتدا P1 و P4 سپس P2 نهایتا P3.

نه ـ با توجه به اطلاعات جدول ذیل و اینکه روش مورد استفاده RR است متوسط زمان پاسخ و متوسط زمان انتظار را محاسبه نمایید.

(quantum time = 5)

A   B   C    D   E   فرآیــــــند

5   4   3   2   1   زمان ورود

7   5   3   8   12   زمان اجرا

ده ـ آیا کد زیر به درستی می تواند عمل wait را برای سمافور شمارشی پیاده سازی کند؟ پاسخ را توجیه نمایید.

int a=0;   //for fun

int s=n;   //for fun

wait(s){   //x

bool b=true;   //x

while(b) swap(a,b);   //x

while(s<=0); //x

s–;   //x

swap(a,b);}   //x

رضویان ـ موفق باشید!