امتحان درس تفسیر موضوعی ـ دانشگاه قم

دانشگاه قم ـ امتحان تفسیر موضوعی

امتحان درس تفسیر موضوعی پایان نیم سال اول تحصیلی ۹۳ـ۹۴ دانشگاه قم ـ استاد مقصود مولایی ـ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۳ زمان امتحان ۶۰ دقیقه
ـ۱ـ سه نام از اسامی مشترک قرآن را نام برده و به دلخواه یک نام را توضیح دهید ـ
ـ۲ـ چهار وصف از اوصاف قرآن را نام برده و تفاوت توصیف های بشری و توصیف های الهی را بنویسید ـ
ـ۳ـ بایسته های آداب باطنی تلاوت را نام برده ـ ۲ مورد ـ و تفاوت مرتبه سمع  و استماع را بنویسید ـ
ـ۴ـ معنای واژه های زیر را بنویسید
انابه، اخبات، رعب، سکینه، شتی، لینت، نفاق و زیغ
ـ۵ـ حجر در آیه «هل ذلک قسم لذی حجر» به چه معناست؟ و به چه اعتباری آن را نامی دیگر برای عقل می دانند؟
ـ۶ـ معنای حائل شدن خداوند بین فرد و قلبش در آیه شریفه: «واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه» چیست
ـ۷ـ جایگاه شب در سلوک معنوی را نوشته(۴ مورد) و قول و فعل ناشی از شب در مقایسه با روز چه ویژگی هایی دارد؟
ـ۸ـ جایگاه نزول بودن قلب را توضیح داده و افاک و اثیم به چه معنا بوده؟ و به چه نوعی از نزول اشاره دارد؟
ـ۹ـ چگونه ویژگی های فردی و زبانی قرآن می تواند سبب فتنه انگیزی و بدفهمی شود؟
ـ۱۰ـ تفسیر موضوعی و ترتیبی را توضیح داده و دو نمونه از تفاسیر موضوعی را نام ببرید ـ

last comments
محمد حسن
محمد حسن

خودت عکس گرفتی؟ دست بعکست خوبه ها.
مرتضی
مرتضی

آره خودم گرفتم دست به کلیپمم خوبه موقعیت پیش نمیاد
ب
ب

تفسیر موضوعی نهج البلاغه را هم بگذارید