نمونه سوال مدار منطقی ـ دانشگاه قم استاد رمزی

دانلود سوالات مدارمنطقی استاد رمزی دانشگاه قم

سوالات امتحان مدار منطقی استاد رمزی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه قم ܂

میان ترم اصول سیستم‌های کامپیوتری

تاریخ امتحان ׃ ۰۳ ـ ۱۰ ـ ۱۳۹۲

نیم سال تحصیلی ׃ اول ۹۲ ـ ۹۳

با استفاده از لینک زیر دانلود کنید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/digital_logic_qom_university_ramzi.pdf

با تشکر آقا حسین که این نمونه سوال را در اختیارمان قرار داد ܂

@ho3ein

دانلود حل تمارین مدار منطقی و معماری رایانه موریس مانو

از یادگاریای درس استاد رمزی ـ درس مدارمنطقی و معماری کامپیوتری ـ نیم سال اول ۱۳۹۲ دانشگاه قم

دانلود حل تمرین مدار منطقی ـ موریس مانو ـ ۳ مگابایت

دانلود حل تمرین معماری کامپیوتری ـ موریس مانو ـ ۴ مگابایت