در برتری کیوتی همین بس که متعلق به یک شرکت فنلاندی است و اندروید استدیو متعلق به گوگل یک شرکت آمریکایی که با تحریم هایش ما را به بند می‌کشد و می‌کشد.

مقایسه کیوتی و اندروید استدیو

last comments
mojtaba
mojtaba

qt و android studio چی هستند؟
مرتضی
مرتضی

دو تا ابزار برای نوشتن برنامه اندروید هستن کیوتی https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AA اندروید استدیو https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88
mojtaba
mojtaba

گوگل یه شرکت بریتانیایی هستش فک کنم البته شاید مطمئن نیستم دقیق به نظرم تا اونجایی که میدونم تقریبا