تعطیلات محرم

میتونم بگم که تو این تعطیلات تقریبا هیچ کار مفیدی انجام ندادم. متاسفانه
۲۴ ـ مهر ـ ۱۳۹۵

بهترین روش نذری گرفتن

به صورت کلی بهترین روش نذری گرفتن رفتن به عذاداری مسجد و بدترین روش سه ساعت تو صف وایستادنه!