فکر کنم کلاهی به گشادی Q یا ق قم سرمون رفته!!!

کلاه

ترم پیش(نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲ – ۹۳) تو یه درسی غیبتای یه درسیمون(من و حدود ۶ نفر دیگه) از حد مجاز گذشت آخر ترم استاد با این که ترمای پیش ابدا کسی رو به خاطر غیبت مجازات نمی کرد ترم پیش بد جور تصمیم گرفت ما رو مجازات کنه!!!

آخر ترم رفتیم جلوی در اتاق استاد به گریه و زاری که استاد از سر تقصیرات ما بگذر، استاد میوفتیم، استاد بار آخرمونه و . . .

اما نرود میخ آهنین بر سنگ!!!
اشک ها و ناله های ما در سنگ خارا اثر نداشت و ما دسته جمعی افتادیم!!!

نمیدونم اون موقع چی فکر می کردیم که سریع بی خیال اون درس شدیم و با این که میدونستیم یک صفر کله گنده داخل کارنامه ترممون قرار میگیره. دسته جمعی با رفقا گفتیم این ترم که گذشت از ترم بعد!!!

چند وقت پیش داشتم فایلای قدیمیو باز می کردم که به آیین نامه جدید آموزشی ۱۳۹۱ برخوردم که برای ورودیای ۱۳۹۱ و به بعد لازم الاجراست.

تبصره ماده ۱۳ این آیین نامه اینه که:
«اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات و یا در جلسه پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.»

چرا کل کشور باید طبق آیین نامه عمل کنن و درسی که بیش از حد مجاز غیبت داشته باشی حذفت کنن ولی تو دانشگاه قم یه صفر کله گنده بزارن تو کارنامه!!!؟؟؟

و اون لحظه بود که به وضعیت واقعی دانشگاه قم بیش از پیش پی بردم!!!

حالا با توجه به این که این قضیه برای خیلی های اتفاق افتاده و ممکنه اتفاق بیوفته باید با هم جمع بشیم یه کار اساسی بکنیم.

دانلود متن کامل آیین نامه آموزشی ۱۳۹۱