خداحافظ ویندوز

خدا حافظ ویندوز

تصمیم گرفتم و همین الان کل پارتیشن ویندوز را فرمت کردم

ـ خداحافظ ویندوز ! ـ

فعلا فقط از لینوکس مینت و برنامه هاش استفاده می کنم

تصویر: دکمه سوپر(ویندوز) یکی از یادگاریایی ویندوز که هنوز روی کامپیوترم هست

به نظرتون چطور دکمه را پاک کنم یا تغییر بدهم!؟

@mortezacs