سوالات امتحان پایگاه داده دانشگاه قم استاد رمزی

سوالات پایگاه داده استاد رمزی

دانشگاه قم
سوالات درس پایگاه داده‌ها ـ استاد رمزی
رشته علوم کامپیوتر
مدت امتحان ׃ ۱۰۰ دقیقه
تاریخ امتحان ۲۶ ـ ۰۳ ـ ۱۳۹۴ نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳ ـ ۹۴ تعداد سوالات ׃ ۷ سوال

برای بارگیری پرونده پی دی اف این نمونه سوالات می‌توانید از پیوند زیر استفاده کنید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/ramzi_data_base_exam.pdf

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۱ ـ پایگاه داده را تعریف کنید ܂ آیا پایگاه داده به صورت کامل افزونگی را حذف می‌کند ܂ در این خصوص مثال بزنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۲ ـ دام چند شاخه‌ای נ چتری ׆ را با مثال توضیح دهید ܂ مدل‌سازی مثال را به طرزی اصلاح کنید تا این دام بر طرف شود ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۳ ـ آیا ممکن است یک رابطه ، از طریق یک کلید خارجی واحد به چند رابطه متمایز ارجاع دهد ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۴ ـ
آ ׆ فرض کنید که رابطه R از درجه n باشد این رابطه چند پرتو دارد ؟
ب ׆ در چه شرایطی داریم R1 SemiJoin R2 = R2 SemiJoin R1 ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۵ ـ بر اساس پایگاه زیر مناسب‌ترین عبارت جبر رابطه‌ای ، برای موارد خواسته شده را بنویسید ׃
شعبه
branch > branch_name , branch_city , assets
مشتری
customer > customer_name , custumer_street , customer_city
حساب
account > account_number , branch_name , balance
وام
loan > loan_number , branch_name , amount
سپرده گذار
depositor > customer_name , account_number
وام گیرنده
borrower > customer_name , loan_number
آ ׆ کلیه شماره وام‌هایی که مقدارشان از دو میلیون تومان بیشتر است را گزارش دهید ܂
ب ׆ مطلوب است اسامی مشتریانی که وام یا حساب دارند ܂
ج ׆ مطلوب است اسامی مشتریانی که یا حساب دارند یا وام گرفته‌اند ولی نه هر دو را ܂
د ׆ اسامی مشتریانی را بیابید که در شعبه دانشگاه قم وام دارند ولی در هیچ شعبه‌ی دیگری ندارند ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۶ ـ رابطه‌ی BCNF را تعریف کنید ܂ اگر رابطه‌ای BCNF نباشد چه مشکلاتی دارد ؟ مثال بزنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۷ ـ ثبت نام دانشجویانی در دروس ارائه شده در یک ترم به قرار زیر است ׃
هر دانشجو الزاما در آغاز یک ترم می‌بایست در چند درس ثبت نام نماید در پایان هر ترم دانشجو قادر است حداکثر یک درس را حذف کند ܂ چنانچه دانشجو درسی را حذف نکند برای آن درس نمره‌ای لحاظ می‌گردد اگر نمره دانشجویی زیر ۱۲ باشد در آن درس مردود است و می‌بایست در ترم های آینده مجددا در آن درس ثبت نام کند ܂
آ ׆ نمودار ERD پایگاه داده را رسم کنید ܂ در هنگام رسم موجودیت‌ها ، روابط و ܂ ܂ ܂ را فراموش نکنید ܂
ب ׆ تمامی جداول نمودار رسم شده در بخش الف را ایجاد کنید ܂
ج ׆ کلیدهای کاندید ، کلیدهای اصلی ، کلیدهای فرعی ،  کلیدهای خارجی را در صورت وجود به صورت جداگانه مشخص کنید ܂
د ׆ پرس و جویی بنویسید که خروجی آن فیلدهای شماره دانشجویی ، نام خانوادگی ، تعداد واحد های دانشجویانی باشد که در ترم جاری ثبت نام کرده‌اند  ܂
ه ׆ پرس و جویی بنویسید که مشخصات دانشجویانی را که مردود شده‌اند به تفکیک درس بدهد ܂
و ׆ با استفاده از SQL مشخصات خود را در جدول دانشجو درج کنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقت کنید و موفق باشید

last comments
MortezaCS
MortezaCS

استاد رمزی هم استاد خسته ای بنظر میرسه اینا فکر کنم دقیقا" سوالات سال های گذشته باشه برای اطمینان ب…

سوالات درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم استاد رضویان ـ دانشگاه قم

دانلود

امتحان درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم ـ دانشگاه قم ـ هفدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و سه ـ استاد رضویان ـ صد دقیقه

یک ـ انواع زمان بند را تعریف کرده و تعیین نمایید که تعیین درجه چند برنامگی به عهده کدام یک از آن ها است؟

دو ـ انواع پیاده سازی رابطه بین نخ های سطح کاربر و هسته را شرح دهید.

سه ـ تفاوت بین مدل client – server و peer – to – peer را شرح دهید.

چهار ـ سه متد رایج در ارسال پارامتر به سیستم عامل را به اختصار شرح دهید.

پنج ـ مزایا و معایب استفاده از یک واسط فراخوانی سیستم یکسان برای دستکاری فایل ها و دستگاه ها چه چیزهایی هستند؟

شش ـ بعد از اجرای کد رو به رو چند فرآیند ایجاد خواهد شد؟

int main(){   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

return 0;}   //for fun

هفت ـ پیاده سازی کدامیک از دو مدل متقارن و نا متقارن در ماشین های چند پردازنده ای آسانتر است؟ کدام قابلیت اطمینان بیشتری دارد؟(تنها نام ببرید توضیح لازم نیست).

هشت ـ چهار فرآیند P1 و P2 و P3 و P4 را در نظر بگیرید. با استفاده از سمافور دستوراتی بنویسید که تضمین کند فرآیند ها به این ترتیب اجرا شود: ابتدا P1 و P4 سپس P2 نهایتا P3.

نه ـ با توجه به اطلاعات جدول ذیل و اینکه روش مورد استفاده RR است متوسط زمان پاسخ و متوسط زمان انتظار را محاسبه نمایید.

(quantum time = 5)

A   B   C    D   E   فرآیــــــند

5   4   3   2   1   زمان ورود

7   5   3   8   12   زمان اجرا

ده ـ آیا کد زیر به درستی می تواند عمل wait را برای سمافور شمارشی پیاده سازی کند؟ پاسخ را توجیه نمایید.

int a=0;   //for fun

int s=n;   //for fun

wait(s){   //x

bool b=true;   //x

while(b) swap(a,b);   //x

while(s<=0); //x

s–;   //x

swap(a,b);}   //x

رضویان ـ موفق باشید!