سیر تکاملی دوچرخه

دوچرخه یا بایسکل یک وسیله نقلیه پدالی است که با نیروی انسان حرکت می‌کند. دوچرخه دارای دو چرخ متصل به یک شاسی است که یک چرخ در جلو و یک چرخ در عقب قرار دارد. بنا بر ضابطه اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری زین دوچرخه باید در سطحی بالاتر از پدال‌ها قرار گرفته باشد.

فرگشت دوچرخه

یادمه یه زمانی این ایده بود که به جای مینی بوسای داغون دانشگاه قم از دو چرخه استفاده بشه به نظرم فکر خوبی بود ولی حیف . . .

منبع