نظریه جیمز دیویس و منحنی جی در مورد انقلاب‌ها

منحنی j و نظریه جیمز دیویس

تحقیق درس انقلاب اسلامی ـ استاد کریمی والا

نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴ دانشگاه قم

گردآوردنده ׃ مرتضی آقابیگی

نظریه جیمز دیویس و منحنی נ נ جی ׆ ׆

جمیز دیویس از جمله نظریه پردازان غربی است که به تئوری נ נ اقتصاد عامل انقلاب ׆ ׆ معتقد است ܂

جیمزدیویس
جیمز دیویس

اگر دورانی طولانی از رفاه وجود داشته باشد که طی آن این انتظار ایجاد شود که می‌توان نیاز‌هایی را به طور دائم برآورد ساخت و بعد دوره‌ای از افول پیش بیاید که فرد را سر خورده کند ܂ شکاف وسیعی میان آن چه که مردم می‌خواهند و آنچه که به دست آورده اند شکل می‌گیرد بین انتظارات و واقعیات شکاف هست و در چنین شرایطی انتظارات کما کان رو به رشد است و افول نا گهانی با عث می‌شود شکاف غیر قابل تحمل ایجاد گردد و این موضوع نهایتا موجب انقلاب می‌شود ܂ او این شکاف را به شکل منحنی می‌داند ܂

برای دانلود این پرونده می‌توانید از پیوندهای زیر استفاده نمایید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/james_davies_j_curve.pdf

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/james_davies_j_curve.odt

دانلود جزوه انقلاب اسلامی استاد کریمی‌والا ـ دانشگاه قم

دانلود جزوه درس انقلاب اسلامی ایران ـ دانشگاه قم

برای دانلود جزوه درس انقلاب اسلامی استاد کرمی‌والا نمیسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴ دانشگاه قم از پیوند‌های زیر استفاده نمایید

دریافت جزوه درس انقلاب استاد کرمی والا بخش اول

دریافت جزوه درس انقلاب استاد کرمی والا بخش دوم

last comments
ali
ali

دمت گرممممممم
مرتضی
مرتضی

مخلصیم :)
shahab1989
shahab1989

دستت درد نکنه