چادر خوابی در شب امتحان

گربه ناز ـ قم بوستان علوی

دیروز حسن و پیمان اومده بودن اتاق ما ، این رفقای ما خوابگاه نداشتن و چند روزی بود که برنامشون این بود ׃
روز میومدن اتاق ما ، شبا میرفتن پارک چادر میزدن همون جا درس میخوندن و میخوابیدن صبح برمی‌گشتن دانشگاه وسایلشونو میزاشتن اتاق ما میرفتن امتحان می‌دادن و همینجوری در راه پاسوندن درس‌ها تلاش می‌کردن ܂
اتفاقا دیروز باید برای امتحانی میخوندیم که من اصلا نخونده بودمش נ مبانی منطق و نطریه مجموعه‌ها ׆ و نمیدونستم از کجا شروع به خوندن کنم נ دانشجو از من درس خون تر دیده بودین יִ ؟ ׆ طرفای ساعت چهار بعد از ظهر منو حسن به پیمان که یه مقداری خونده بود گفتیم برا مام درسو توضیح بده؛ هوا تاریک شد، پیمانو حسن باید میرفتن چادر خوابی منم دیدم اگه تنها بشینم که هیچی نمیخونم گفتم منم با  شما میام پارک ܂
بعد از خوردن  شام وسایل کمک آموزشی נ مثل چادر و زیر انداز ׆ رو برداشتیم و رفتیم پارک تا ساعت دوازده شب داخل مسجد پارک نشستیم با هم درس خوندیم بعد از اینکه خادم مسجد مارو بیرون کرد تا ساعت دو نشستیم رو نیمکت پارک درسو ادامه دادیم تا اینکه آلاچیقی که باید برای نصب چادر ما خالی می‌شد، خالی شد ܂
چادرو حسن به پا کرد و در همین حین منو پیمان داشتیم با یه بچه گربه ناز و شیطون تو پارک بازی میکردیم נ بدون هیچ نگرانی،انگار نه انگار که فردا امتحان داریم و هنوز یه دورم درسو نخوندیم יִ  יִ  יִ  انگار اومده بودیم پیکنیک יִ ׆
׃D
یه مقدارم داخل چادر جزوه رو از رو لپتاپ خوندیم، نمیدونم ساعت چند بود که من دیدم دیگه خواب داره منو میبره ، حسن گفت بیخیال بقیه‌شو فردا میخونیم ܂
جامونو درست کردیم و سه تا گوشی برای ساعت پنج و پنجو ربع و پنجو نیم صبح کوک کردیم ، گرفتیم خوابیدیم که فردا با قدرت به درسخوندمنون ادامه بدیم ܂
نصف شب بود که دیدم صداهای نا هنجاری از شب چادر میاد יִ  יִ  יִ  گربه‌ها پشت چادر ما داشتن دعوا میکردن و دعواشون داشت به چادر ما میرسید ، پیمان پاشد پیشتشون کرد منم به خوابم ادامه دادم تا اینکه پاشدم شنیدم که حسن داره با دو نفر بیرون چادر صحبت می‌کنه بعدم اونا با هم ترکی صحبت کردن موتورشونو روشن کردنو رفتن من اینقدر خوابم میومد که اصلا پانشدم ببینم کی بودن حسن بهشون چی گفت و ܂  ܂  ܂ به خوابم ادامه دادم ܂
׃)
صبح که بیدار شدم فهمیدم که دیشب پلیس اومده بوده مارو جمع کنه יִ  יִ  יִ
روایت پیمان ׃  נ נ من بیدار بودم اول صدای موتور اومد، بعد صدای پا اومد، بعد  دو تا سایه‌ی سیاه سیاهو دیدم بعدم دیدم دارن ما رو صدا می‌کنن، حسنو بیدار کردم که جوابشونو بده ׆ ׆
روایت حسن ׃  נ נ من اول فکر کردم دزدن خودمو واسه دفاع کردن آماده کردم به پیمان گفتم آماده‌ای יִ ؟ پیمان گفت آماده‌ی چیم יִ ؟ فکر کنم پلیسن יִ  יִ  יִ ׆ ׆
خلاصه اینکه حسن رفته بیرون بهش گفتن اینجا چیکار میکنین اونم گفته ما دانشجوی دانشگاه قم هستیم، بهمون خوابگاه نمیدن امتحان داریم اومدیم اینجا بخوابیم پلیسه‌ام بیخیال ما شده ܂
صبحم پاشدیم اومدیم دانشگاه یه مقدار دیگه درسو مرور کردیمو امتحانو دادیم امیدوارم چادر خوابی در شب امتحان جواب بده و هر سه تا مون درسو پاس کنیم ܂

دانشگاه قم رو به روی بوفه دانشگاه

last comments
صدف
صدف

امکاناتو میبینیی تورو خدا جوون مردم باید بره چادر خواب بشه
مرتضی
مرتضی

چادر خوابی جواب داد نمرم تو اون درس ۱۶ شد
صدف
صدف

ولی ما پارک نمیریم بچه ها همه تو سالن خوابگاه اتراق میکنن واسه من به شخصه اومد نداره نمره ها…

قضیه خوابگاه های دانشگاه قم

نمایی از داخل خوابگاه ۲

شاید شما از قبول شدگان دانشگاه قم باشید شاید هم در حال انتخاب رشته اید و می خواهید از وضعیت خوابگاه دانشگاه قم خبر دار شوید ܂

هم اکنون נ ۲۸ ـ ۰۲ ـ ۱۳۹۴ ׆  دانشگاه قم جمعا پنج خوابگاه دارد. سه خوابگاه برای دانشجویان پسر و دو خوابگاه برای دانشجویان دختر ܂ در دانشگاه قم معمولا دانشجویان سال اولی נ هم پسران و هم دختران ׆ با مشکل خوابگاه مواجه هستند زیرا درسال اول تحصیل خوابگاه های داخل دانشگاه ظرفیت پذیرش آن ها را ندارد و بنابراین دانشجویان مجبوراند در خوابگاه های خصوصی که خارج از دانشگاه است ثبت نام کنند که هم هزینه تقریبا ۶ برابری نسبت به خوابگاه های داخل دارند و هم زحمت راه بین خوابگاه های بیرون تا دانشکده נ که با کم شدن اتوبوس ها چند برابر شده است ׆ ܂

البته چهار راه برای سکونت در خوابگاه داخل در همان ترم اول وجود دارد ׃

آ ـ اگر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا باشید به احتمال خیلی زیاد خوابگاه دانشگاه به شما تعلق می‌گیرد ܂

ب ـ بتوانید تمام اعضای یک اتاق را راضی کنید تا شما به عنوان نفر اضافه ساکن خوابگاه شوید נ خودم از همین طریق توانستم از ترم اول در خوابگاه ساکن شوم؛ به شما این روش را توصیه می کنم ׆ ܂

پ ـ به رتبه های یک و دو رقمی آزمون سراسری خوابگاه به صورت رایگان خوابگاه داده می شود נ منبع: دفترچه انتخاب رشته ۱۳۹۳ ׆ ܂

ت ـ اگر شما از روابط اجتماعی قوی، پشتکار بسیار زیاد و همچنین شانس بهره مند شاید به شما خوابگاه تعلق بگیرد נ تعداد معدودی به این شیوه توانستند خوابگاه بگیرند ׆ ܂

ث ـ اگر شما ناتوان جسمی ـ حرکتی باشید احتمالا به شما خوابگاه می دهند ܂

خوابگاه در حال ساخت دختران دانشگاه قم

نکته ׃ دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ نتوانستند در ترم یک و دو از خوابگاه داخل  بهره مند شوند اما دانشجویان ورودی ۱۳۹۲ از توانستند از ترم دوم ساکن خوابگاه های داخل دانشگاه شوند بنابراین قضیه خوابگاه بیرون از دانشگاه برای یک یا حداکثر دو ترم خواهد بود ܂

ساختمان خوابگاه پسران دانشگاه قم

چند مطلب جالب ׃

ـ خوابگاه های شهید میر باقری נ خوابگاه یک׆ و شهید گل آور נ خوابگاه دو ׆ در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسیدند و از امکاناتی همچون آسانسور، تهویه و تاسیسات مناسب بی بهره اند ܂

ـ عمده اتاق های خوابگاه الغدیر נ خوابگاه سه ـ بهره برداری سال ۱۳۸۹׆ که از امکانات رفاهی مناسب تر برخوردار است به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا تعلق می گیرد ܂

ـ مجموع ظرفیت خوابگاه های داخل دانشگاه برای پسران ۱۱۳۰ نفر است و این در حالی است که مجموع ظرفیت خوابگاه داخل دختران حدود ۶۰۰ نفر می باشد ܂

دیوار خوابگاه برادران دانشگاه قم

این مطلب در تاریخ ۲۸ ـ ۰۲ ـ ۱۳۹۴ بروزرسانی شده است

last comments
محمد حسن
محمد حسن

اون اولیه، عکس اتاق شما نیست؟ چرا اونطرفی داره نماز میخونه؟
مرتضی
مرتضی

اتاق قبلیه ماست