متن برنامه نوشتن جدول ضرب در یک پرونده به زبان پایتون ـ پیتون p30

برنامه ذخیره جدول ضرب در فایل

قبلا برنامه نمایش جدول ضرب در پایتون را برای شما انتشار داده بودم حالا می‌خواهیم کدی بنویسیم که یک رشته حاوی جدول ضرب ، با اندازه دلخواه کاربر تولید کند و آن را درون فایلی بنویسد بنابر این با فراخوانی تابع این برنامه خروجی در نمایشگر شما تولید نمی‌شود و برای دیدن خروجی باید به فایل נ معادل فارسی فایل ׃ پرونجا יִ ׆ مراجعه نمایید ܂

write multiplication table to file python program code

 

 

برنامه نوشتن جدول ضرب در پایتون ـ پیتون P9

جدول ضرب پایتون

سلام برنامه نوشتن جدول ضرب از یادگاری های ترم یک ـ Multiplication table python

برای اجرای برنامه تابع multiTable را با مقادیر دلخواه m و n فراخوانی کنید
مثلا

این مطلب از مطالب سایت خدا بیامرز انجمن علمی علوم کامپیوتر است همچنین می‌توانید همین مطلب را در انجمن کامپیوتر قم مشاهده کنید