تعطیلات محرم

میتونم بگم که تو این تعطیلات تقریبا هیچ کار مفیدی انجام ندادم. متاسفانه
۲۴ ـ مهر ـ ۱۳۹۵