برنامه ایجاد نمودار با استفاده از کاراکترها به زبان پایتون P22

رسم نمودار فراوانی

این کد برنامه با فراخوانی تابع

histogram

اجرا می شود ـ  ورودی‌های این تابع یک لیست اعداد و تعداد بخش‌ها می باشد، مسئله را با یک مثال شرح می دهیم
فرض کنید لیست
[1,10,14,5,7,11,14,15,12,2,3,16]
را داریم و می خواهیم در سه بازه یک تا شش، شش تا یازده و یازده تا شانزده چند عدد وجود دارد و نمودار فراوانی آن را ترسیم کنیم. به این صورت
[ 1 , 6 ) |||| 4
[ 6 , 11 ) || 2
[ 11 , 16 ] |||||| 6

البته کد این برنامه یک مشکل بزرگ در دسته بندی دارد مثلا وقتی بزرگ ترین عدد ۱۵ و کوچک ترین عدد ۱ باشد و بخواهیم اعداد را در سه ستون دسته بندی کنیم اشتباها حاصل چهار ستونه نشان می دهد ـ!ـ اما با اعداد زوج مشکلی ندارد

print histogram python program code

 

برنامه ساخت اعداد تصادفی و آزمایش تصادفی بودن اعداد در پایتون P21

برنامه ساخت اعداد تصادفی به زبان پایتون ـ پیتون

این برنامه از یک تابع به نام isRandomUniform ساخته شده است که ابتدا ده عدد تصادفی بین صفر تا ده هزار در لیست

L‌

می سازد سپس پراکندگی اعداد را نشان می دهد برای ده عدد تصادفی باید به صورت حدودی در هر یک دهم ـ بازه کل ـ یک عدد تصادفی وجود داشته باشد

creat random numbers and test python program code

 

last comments
داود
داود

سلام داش مرتضی . داداش من این برنامه شما رو نیاز دارم ولی به صورت exe که بتونم نصبش کنم…

برنامه شمارنده تعداد زیر رشته ها در یک رشته به زبان پایتون P15

تابع شمارنده تعداد تکرار یک زیر رشته در یک رشته بزرگتر ـ پایتون

با استفاده از تابع این برنامه می توانید تعداد تکرار یک زیر رشته را در یک رشته بیابید

‌python code counter substring

 

برنامه ی یابنده ی یک زیر رشته در یک رشته به زبان پایتون P13

تابع جستجوی یک زیر رشته در یک رشته

تابع زیر یک رشته و یک زیر رشته را به عنوان ورودی می گیرد و اولین مکان وجود زیر رشته در رشته را باز گردانی می کند

substring finder in python

 

برنامه به دست آوردن عدد نپر با استفاده از تابع غیر بازگشتی به زبان پایتون P12

تابع غیر بازگشتی عدد نپر در پایتون

با استفاده کد تابع زیر می توانید عدد نپر را تا هر چند رقم اعشار که می خواهید به دست آورید

python code for neper number

 

برنامه معکوس کردن یک رشته به زبان پیتون ـ پایتون P10

برنامه معکوس کردن رشته

برنامه معکوس کردن یک رشته از حروف ـ string reverse code in python

برای اجرا تابع reverse را با یک رشته دلخواه فراخوانی کنید ـ مثلا

خروجی
olleh

برنامه نوشتن جدول ضرب در پایتون ـ پیتون P9

جدول ضرب پایتون

سلام برنامه نوشتن جدول ضرب از یادگاری های ترم یک ـ Multiplication table python

برای اجرای برنامه تابع multiTable را با مقادیر دلخواه m و n فراخوانی کنید
مثلا

این مطلب از مطالب سایت خدا بیامرز انجمن علمی علوم کامپیوتر است همچنین می‌توانید همین مطلب را در انجمن کامپیوتر قم مشاهده کنید