متن برنامه رمزگشایی پیام‌های سزار به زبان پایتون ـ پیتون p31

رمزنگاری سزار

فرض کنید طبق معمول دارید در اینترنت چرخ می‌زنید و عنوان یک برنامه به نظرات جالب می‌آید נ  נ ماشین زمان ׆ ׆ برنامه را دانلود و روی لپتاپ خود نصب می‌کنید ، بعد از کمی برانداز کردن برنامه دکمه נ  נ مرا به زمان و مکان تصادفی ببر ׆ ׆ توجه شما را جلب می‌کند و به نظرات شوخی با حالی است ، دکمه را انتخاب می‌کنید و بعد از پیچ خوردن در مکان ـ زمان ناگهان خود را ۴۴ سال قبل از میلاد مسیح در رم و در میان دشمنان ژولیوس سزار میابید ، به طرز عجیبی هنوز لپتات در دست شماست و چون موقعی که دکمه را فشار داده بودید روی صندلی بودید و آنجا صندلی وجود ندارد ، با ما تحت زمین می‌خورید 😀

وقتی متوجه می‌شوید دشمنان سزار در حال حمله به سمت شما هستند سعی می‌کنید همان دکمه נ  נ مرا به زمان و مکان تصادفی ببر ׆ ׆  را فشار دهید اما دکمه کار نمی‌کند و پیغام می‌دهد که لطفا رجیستر برنامه را خریداری کنید یا یک روز صبر نمایید יִ

دست و پا زدن فایده‌ای ندارد و دشمنان سزار شما را گرفته‌اند یک خنجر زیر گلو شما قرار داده‌اند و به دلایل نا معلومی گمان می‌کنند شما می‌توانید نامه های رمزنگاری شده سزار را رمزگشایی کنید که البته به دلایل معلومی می‌توانید יִ

بنابراین رئیس مخالفان سزار جلوی شما یک نامه رمزنگاری شده از سزار قرار می‌دهد و می‌گوید آن را رمزگشایی کن ܂

همانطور که از قبل می‌دانید شیوه رمزنگاری سزار به این شکل بود که به جای هر حرف از سه حرف جلو تر در نامه استفاده می‌کرد ׃

به طور مثال به متن زیر توجه کنید ׃

به همین روش و با نوشتن نامه روی کاغذ دانه دانه حروف را به حالت قبلی بر می‌گردانید و نامه رمزنگاری می‌شود ، مفهوم نامه برای شما مهم نیست شما می‌خواهید به خانه برگردید اما تازه رئیس مخالفان سزار از شما خوشش آمده و می‌خواهد شما را آن جا نگه دارد تا همه نامه ها را و حتی نامه‌های جدیدی که به دست آن‌ها می‌رسد رمزگشایی کنید 😐

فکر به ذهن شما می‌رسد می‌توانید با یک کد پایتون کار رمزنگاری را به لپتاپتان بسپارید و به همین بهانه داخل ماشین زمان بشوید و راهی برای فرار از آنجا بیابید ܂

دشمنان سزار لپتاپ را به شما می‌دهند اما به نگهبان شما می‌گویند که اگر به برنامه ماشین زمان رفت کارش را تمام کن יִ

پس راهی به جز نوشتن کد ندارید شاید با نوشتن آن بتوانید راه فراری بیابید ، برنامه بسیار ساده است کافی است یک فایل متنی را بخوانید و دانه دانه کاراکترها را به کاراکتر نظیر برگردانید ׃

decoding caesar messages python program code

برنامه را در مقابل رئیس شورشیان با استفاده از چند نامه سزار آزمایش می‌کنید و نتایج برای او بسیار جالب است و او در پوستش نمی‌گنجد ، زمان را مناسب می‌بینید تا به ماشین زمان بروید یک روز گذشته است و می‌توانید از دکمه נ  נ مرا به زمان و مکان تصادفی ببر ׆ ׆ کلیک می‌کنید و بعد از چرخش در مکان ـ زمان اینبار خود را در انگلستان و در جنگ جهانی دوم میابید ، باز جای خوشحالیست احتمالا اگر یک بار دیگر همان دکمه را فشار دهید به زمانی نزدیک زمان حال خواهید آمد ܂

در حال واکاوی اطراف هستید که ناگهان دستگیر می‌شوید اینبار باید انیگما را رمزگشایی کنید 😀

متن برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته به زبان پایتون ـ پیتون P26

برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته

برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته

منظور از آناگرام بودن دو رشته این است که ما بتوانیم با جا به جا کردن حروف یک رشته ، رشته دیگر را بسازیم مثل ׃

رشته و ترشه

رایانه و یارانه

سوریه و روسیه

cinema و iceman

silent و listen

mary و army

الگوریتم برنامه به این صورت است که ما دو دیکشنری برای هر رشته ایجاد می‌کنیم و تعداد تکرار هر حرف در هر رشته را در دیکشنری ثبت می‌کنیم با توجه به این که در دیکشنری ترتیب اهمیت ندارد اگر دو دیکشنری با یکدیگر یکسان باشند دو کلمه ما آناگرام هستند در غیر اینصورت آناگرام نیستند برای نمونه به دیکشنری حروف کلمات زیر دقت کنید ׃

cinema

{c:1 , i:1 , n:1 , e:1 , m:1 , a:1}

iceman

{i:1 , c:1 , e:1 , m:1 , a:1 , n:1}

دو دیکشنری یکسان هستند در نتیجه حروف و تعداد تکرار آن‌ها در دو رشته یکسان است و آناگرام هستند ܂

is anagram ? python program code

متن برنامه تکرار مثلث به زبان پایتون

کد تکرار مثلث ها به زبان پایتون

اگر می‌خواهید کاراکترها را با استفاده از برنامه پایتون به شکل زیر نمایش دهید این متن می‌تواند به شما کمک کند

 

در واقع این برنامه به تعداد دلخواه شما مثلث‌های قائم الزاویه‌ای که با استفاده از کاراکتر ستاره ساخته شده‌اند را تکرار می‌کند

به طور نمونه اگر اعداد ۲ و ۳ را به صورت ورودی به برنامه بدهید شکل بالا روی نمایشگر شما نمایش داده می‌شود

repeat triangle python code