از جمله صحنه‌های جالبی که تنها در ایران قابل مشاهده است

fistful of frags peyvandha

در بازی فیست فول آف فرگز (fistful of frags)به علت مسدود بودن تارگاه استیم کامیونیتی می‌توانید در ابتدای ورود به برخی سرورها صحنه‌های جالبی را مشاهده بفرمایید.