رتبه اول فرهنگی دانشگاه قم! چخز

در ارزيابي جامع فرهنگي اجتماعي سال تحصيلي 92-91 از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شد:كسب رتبه برگزيده توسط معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه قم در سطح دانشگاه هاي گروه دوم كشور
همزمان با برگزاري اجلاس مشترك معاونان فرهنگي و اجتماعي و مديران فرهنگي دانشگاههاي كشور از دانشگاه قم بعنوان دانشگاه برگزيده در سطح دانشگاه هاي گروه دوم كشور تقدير بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، همزمان با برگزاري اجلاس مشترك معاونان فرهنگي و اجتماعي و مديران فرهنگي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، طي روز‌هاي 7 و 8 خردادماه سال‌جاري در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، نتايج ارزيابي جامع فرهنگي واجتماعي سال‌تحصيلي 92-1391 اعلام و از برگزيدگان آن در گروه‌هاي مختلف دانشگاهي تقدير به عمل آمد.
در اين دوره از ارزيابي‌ها، 99 دانشگاه دولتي براساس 35 شاخص برگرفته از اسناد بالادستي و برمبناي گزارشات و اطلاعات ثبت شده در درگاه فرهنگي و همچنين مستندات ارائه شده به كميسيون مورد ارزيابي قرار گرفتند.
جدول برگزيدگان ارزيابي فرهنگي واجتماعي دانشگاههاي دولتي در سال تحصيلي 92-91
برگزيده
قابل تقدير
گروه اول
دانشگاه‌هاي مادر بيش از 11000نفر دانشجو
فردوسي مشهد
شيراز
گروه دوم
دانشگاه‌هاي بين 6000 تا 11000 دانشجو
قم
كاشان
گروه سوم
دانشگاه‌هاي 6000 تا 2000 دانشجو
ملاير
ايلام
گروه چهارم
دانشگاه‌هاي تازه تاسيس يا تا 2000 نفر دانشجو
صنعتي خاتم الانبياء(ص) بهبهان
جندي شاپور دزفول
نتايج ارزيابي همه دانشگاههاي دولتي در گروه آمار و ارزيابي فرهنگي واجتماعي موجود بوده و به اطلاع دانشگاهها خواهد رسيد.
همچنين با تأكيدات معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، ارزيابي جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي سراسر كشور در سال‌تحصيلي 93-92 توسط گروه آمارو ارزيابي دفتر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي و اجتماعي آغاز خواهد شد.