امام زاده شاه جمال قم

امام زاده شاه جمال قم

شاه جمال یکی از ترمینال های غیر رسمی شهر قم است که عموما دانشجویان دانشگاه قم، پویش، مفید، آزاد و سایر دانشگاه های قم برای سوار شدن اتوبوس های تهران و حومه از آن استفاده می کنند. این مکان به خاطر وجود امام زاده شاه جمال به این نام معروف شده است.

last comments
MOHAMMAD
MOHAMMAD

میگم داخلش چقدر خوشگله!بیرونش که آشغال دونیه