تلگرام

qom_university_242x242_dey_month_1394_sayyid_mohammad_javad_mosavi_avatar

برای عضویت در کانال و گروه تلگرامی شورا صنفی دانشجویان دانشگاه قم روی تصویر بالا کلیک کنید و یا از پیوند زیر استفاده نمایید ׃
https://telegram.me/senfiqom