درباره

شبکه اجتماعی دانشجویان دانشگاه قم با هدف گسترش و سهولت ارتباطات بین دانشجویان دانشگاه قم در اسفند ۱۳۹۲ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه قم راه اندازی شد و هیچ وابستگی به سایت رسمی دانشگاه قم و مسئولین دانشگاه قم ندارد ـ

راه‌اندازی و مدیریت شبکه اجتماعی مرتضی آقابیگی @morteza ـ

با  تشکر از

محمد غفاری @mam-magician برنامه‌نویس نرم‌افزار اندروید شبکه اجتماعی

محمد‌حسن سلطانپور @findbmx مدیرت ظاهر شبکه اجتماعی

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید