فهرست کتاب‌هایی که خواندم

آخرین به روزرسانی ׃

۰۲ ـ ۱۱ ـ ۱۳۹۵

شاید تعداد کتاب‌هایی که خوانده‌ام بیشتر از این فهرست باشد נ اگر کتاب جدیدی خواندم اضافه می‌کنم ׆ ׃
ـ ۰۱ ـ نون والقلم ـ جلال آل احمد
ـ ۰۲ ـ دا ـ سیده زهرا حسینی
ـ ۰۳ ـ جنگ در شهر اعداد ـ شاعر ׃ ارغوان اشترانی ، نقاش: پری‌سیما طاهباز
ـ ۰۴ ـ تولدی دوباره ـ سفر من از مسیحیت به اسلام
ـ ۰۵ ـ نیمه اول کتاب درس هایی از اصول عقائد ـ استاد مصباح یزدی
ـ ۰۶ ـ قرآن
ـ ۰۷ ـ مجموعه کتب داستان های پیامبران
ـ ۰۸ ـ اسرار هزار ساله ـ علی اکبر حکمی زاده
ـ ۰۹ ـ کشف الاسرار هزار ساله ـ امام خمینی
ـ ۱۰ ـ‌ آشنایی با کیر کگور ـ پل استراترن ـ علی جواد زاده
ـ ۱۱ ـ فلسفه پوچی ـ آلبرت کامو ـ محمد تقی غیاثی
ـ ۱۲ ـ محمد راوی رویاهای رسولانه ـ عبدالکریم سروش
ـ ۱۳ ـ جهان در پوست گردو ـ استوان هاوکینگ ـ محمد رضا محبوب
ـ ۱۴ ـ دکارت ـ دیو رابینسون و کریس گارت ـ مهدی شکیبانیا
ـ ۱۵ ـ داستان راستان ـ شهید مطهری
ـ ۱۶ ـ  ولاء ها و ولایتها ـ شهید مطهری
ـ ۱۷ ـ سرگذشت کندوها ـ جلال آل احمد
ـ ۱۸ ـ مدیر مدرسه ـ جلال آل احمد
ـ ۱۹ ـ حماسه یاسین ـ سید محمد انجوی نژاد
ـ ۲۰ ـ لحظه عاشق شدن ـ ثریا منصور بیگی
ـ ۲۱ ـ فقط برای تفریح ـ دیوید دیاموند ـ جادی
ـ ۲۲ ـ خورشید مغرب נ خلاصه ׆ ـ محمدرضا حکیمی
ـ ۲۳ ـ داستان زندگی من ـ آنتوان چخوف
ـ ۲۴ ـ کیمیاگر ـ پائولو کوئلیو ـ دل‌آرا قهرمان
ـ ۲۵ ـ قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب ـ مهدی آذریزدی
ـ ۲۶ ـ اشتباهات فاحش تاریخی

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

پاسخ دهید