چه کسی از طولانی شدن مذاکرات سود می‌برد؟

هتل_کبرگ

به نظر من نه ایران از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای سود میبره نه آمریکا ، تنها کسی که از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای سود میبره ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ صاحاب هتل کبرگه יִ יִ יִ

والا هتلو در بست داده اجاره به مذاکراه کنندها حالشو میبره יִ יִ יִ

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed