چرا داخل CD یا DVD نمیشه به همون اندازه ای که نوشته فایل ذخیره کرد؟

dvd-princo

در واقع میشه. اگر شما روی هر فایلی کلیک راست کنید و از قسمت propertise حجم فایل رو ببینید، می بینید که حجم داخل پرانتز بیشتر از عددی هست که برای حجم فایل نوشته بود. علت هم این هست که برای اندازه گیری حجم فایل های کامپیوتری از دو سیستم ده دهی و دو دویی استفاده میشه و عددی که روی DVD ها نوشته میشه از سیستم دو دویی حساب میشه.

در سیستم دو دویی هر 1024 بایت یک کیلوبایت حساب میشه و هر 1024 کیلوبایت یک مگابایت و هر 1024 یک گیگابایت. در حالی که در سیستم ده دهی هر 1000 بایت یک کیلوبایت حساب میشه و به این ترتیب همیشه حجم یک فایل با حساب ده دهی عدد کوچیکتری میشه.

Comments are closed