قمک

چت

گپ
تازه‌وارد`52913
از لیت استفاده کردم فقط نمیدونم برای برگردوندن رشته ز ی استفاده کنم
مرتضی
['friday' , 'monday' , 'sunday']
مرتضی
mylist[4]
مرتضی
جلوش براکت میزاری داخلش عدد مینویسی
تازه‌وارد`52913
میشه ایدی تلگرام بدم اینجا نمیشه تصویر فرستاد!!
مرتضی
aqamorisny
تازه‌وارد`52913
پیام دادم
تازه‌وارد`54255
ما فکر کردیم ۱۲به بعد این همه دانلود کردیم,بی انصافا
تازه‌وارد`60247
دستور وردی توی پایتون چیه؟
تازه‌وارد`60270
چرا میگی 70 سال عمر میکنی! بنظرم بیشتر عمر میکنید...
تازه‌وارد`60270
بیاییم بجای خدا تصمیم نگیریم! laugh (فان)
تازه‌وارد`60270
منظورم با این نویسنده بود. گفته که 70 سال عمر میکنه!
مرتضی
سلام
تازه‌وارد`61556
دمتون گرم سایت بسیار عالی منم یک دانش اموز هستم از سایتتون استفاده کردم
مرتضی
خواهش میکنیم
مرتضی
سلام
تازه‌وارد`62008
سلام مرتضی
تازه‌وارد`67323
کسی هست؟
Created by Kainex