پنج نکته پیشنهادی برای یک عضو شورا صنفی

IMG_20171231_212716_080

با توجه به این که دوران پنج ساله دانشجویی و دوران دو ساله عضویت من در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه قم پایان یافته ، قصد به اشتراک گذاری تجربیات خودم در مورد شورای صنفی را دارم و پنج پیشنهاد برای کسانی که می‌خواهند یک عضو مفید و پویا در شورا باشند دارم ׃

یک ـ سیگار نکشیم و با سیگار کشیدن مقابله فرهنگی کنیم יִ
شاید اولین نکته برای شما عجیب باشد ولی مشاهدات عینی من نشان داده که تعداد زیادی از افراد در دوران دانشجویی خود سیگاری می‌شوند و چه بدتر که یک عضو شورا سیگاری باشد יִ
بحث فرهنگی در مورد عدم مصرف دخانیات می‌تواند در وجهه شورای صنفی تاثیر مثبتی داشته باشد و به توجه دانشجویان و مسئولین در سایر امور منجر شود ܂

دو ـ درس‌هایمان را پاس بداریم ܂
به این نکته دقت کنید که شما قبل از دانشجو بودن عضو شورای صنفی هستید נ درست نوشتم و درست خواندید ׆  ، باید اکثر توان خود را در راه رفع مشکلات دانشجویان صرف کنید ولی ناگریزید که درس‌های دانشگاه را هم پاس کنید زیرا عدم پاس کردن درس‌ها منجر به اخراج شما و عدم توانایی ادامه فعالیت صنفی شما منجر می‌شود ܂
تجربه نشان داده یک ساعت شب امتحان خواندن کار دهها ساعت مطالعه معمولی را انجام می‌دهد ܂

سه ـ عضو شورا نوکر دانشجو نیست יִ
گوش دادن به حرف‌های دانشجویان یکی از وظایف اعضای شوراست ولی قطعا شما به عنوان یک عضو شورا توانایی پیگیری کلیه مشکلات و رفع همه کاستی‌های دانشگاه را ندارید ، عده‌ای با عنوان مسئولین دانشگاه حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند و وظیفه دارند مشکلات را رفع و در جهت پیشرفت رفاه دانشجویان اقدام کنند وظیفه شورا رساندن مهمترین مشکلات دانشجویان به مسئولین است نه دست به آچار شدن و تعمیر آب خوابگاه יִ

چهار ـ زیاد سیاسی نباشیم ܂
در آیین‌نامه‌ها ، شورای صنفی به شدت از کارهای سیاسی منع شده ولی شما به عنوان یک دانشجو می‌توانید فعالیت سیاسی هم داشته باشید اما عضویت یا طرفداری از جریان سیاسی خاص می‌تواند منجر به پا پس کشیدن شما در برخی مواقع از حقوق دانشجویان شود ܂
جا دارد اینجا خاطره‌ای از آخرین سال دانشجوییم برایتان بازگو کنم ׃ به علت تشدید فعالیت‌های تبلیغی علیه נ ܂ ܂ ܂ ׆ در پیام‌رسان تلگرام تمامی انجمن‌های سیاسی و همچنین شورای صنفی تحت فشار و نظارت حراست و اطلاعات استان قم بود در این شرایط یکی از دانشجویان در یکی از کانال‌های پر طرفدار دانشجویی دانشگاه قم فراخوان اعتراض به کیفیت نامطلوب غذا را داد و در نتیجه ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم البته من به شخصه از این حرکت استقبال کردم چون کیفیت غذا واقعا هر روز بد و بدتر می‌شد ܂ بالاخره ظهر روز موعود فرا رسید و ما زودتر از دانشجوی مذکور سینی به دست منتظر ماندیم و بعد از جمع شدن عده‌ای دانشجو נ که کله‌شان مثل ما بو قرمه‌سبزی میداد ׆ همراه با رفقا راهی ساختمان اداری دانشگاه شدیم و بعد از چند ساعت اعتراض و چند قول گرفتن از مسئولین اعتراض پایان یافت ، اما نکته مهم اینجا بود که نه جریان اصولگرا נ بسیج ، انجمن اسلامی و ܂ ܂ ܂ ׆ و نه جریان اصلاح‌طلب נ انجمن نسل نو دانشگاه قم ׆ نه تنها حمایتی نکردند بلکه اعضای انجمن نسل نو נ اصلاح‌طلب‌ها ׆ حتی به عنوان دانشجو هم در این حرکت نقشی نداشتند נ بعد ها که علت این موضوع را از دبیر انجمن نسل نو پرسیدم ، گفت ما تصمیم گرفتیم که حرکتی نکنیم יִ ׆ יִ

پنج ـ از تفریحات سالم غافل نشوید יִ
دوران دانشجویی از بهترین دوران‌های زندگی شماست پس لذت کارهای جدید و گروهی در این دوران را از دست ندهید ܂

נ ارادتمند شما مرتضی آقابیگی ـ عضو سابق شورای صنفی دانشگاه قم ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۵ ׆

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed