نظریه جیمز دیویس و منحنی جی در مورد انقلاب‌ها

منحنی j و نظریه جیمز دیویس

تحقیق درس انقلاب اسلامی ـ استاد کریمی والا

نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴ دانشگاه قم

گردآوردنده ׃ مرتضی آقابیگی

نظریه جیمز دیویس و منحنی נ נ جی ׆ ׆

جمیز دیویس از جمله نظریه پردازان غربی است که به تئوری נ נ اقتصاد عامل انقلاب ׆ ׆ معتقد است ܂

جیمزدیویس
جیمز دیویس

اگر دورانی طولانی از رفاه وجود داشته باشد که طی آن این انتظار ایجاد شود که می‌توان نیاز‌هایی را به طور دائم برآورد ساخت و بعد دوره‌ای از افول پیش بیاید که فرد را سر خورده کند ܂ شکاف وسیعی میان آن چه که مردم می‌خواهند و آنچه که به دست آورده اند شکل می‌گیرد بین انتظارات و واقعیات شکاف هست و در چنین شرایطی انتظارات کما کان رو به رشد است و افول نا گهانی با عث می‌شود شکاف غیر قابل تحمل ایجاد گردد و این موضوع نهایتا موجب انقلاب می‌شود ܂ او این شکاف را به شکل منحنی می‌داند ܂

برای دانلود این پرونده می‌توانید از پیوندهای زیر استفاده نمایید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/james_davies_j_curve.pdf

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/james_davies_j_curve.odt

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed