معنی اسمم

مرتضی به معنی «راضی شده» یا معادل فارسی «خُشنود» میشه
خشنودو امروز فهمیدم
۱۸ ـ ۱۰ ـ ۱۳۹۵

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed