مجسمه‌های برنزی

چند روز پیش باز خبرش اومد که مجسمه کودک رو دزدیدن ، احتمالا سوژه بعدی این دزدی‌ها این خانم باشن ، از ترس عمیق چهرش مشخصه ׃ا

مجسمه برنزی

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed