متن برنامه حذف اعضای تکراری یک فهرست به زبان پایتون ـ پیتون P27

duplicates

در این برنامه با استفاده از دیکشنری یا همان فرهنگ لغت در پایتون می‌خواهیم موارد تکراری یک فهرست را حذف کنیم

بسیار ساده است ابتدا یک دیکشنری خالی در نظر می‌گیریم سپس یک حلقه می‌نویسیم که از اول لیست تا آخر آن را پیمایش کند هر عضو از لیست اگر در دیکشنری نبود به دیکشنری اضافه می‌شود و مقدار یک می‌گیرد اگر در دیکشنری بود یعنی تکراری است بنابراین در دیکشنری به مقداری ک قبلا داشته یکی اضافه می‌شود ، در پایان کلیدهای دیکشنری که حاوی تمام اعضای لیست بدون تکرار هستن برگردانده می‌شود

remove duplicates from list using dictionary python program code

 

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید