لاک جدید برای فلش مموری

از اونجایی که بدنه محافظ فلش‌مموریم נ حافظه جیبیم ׆ خراب شده بود ܂ تصمیم گرفتم یه بدنه جدید براش گیر بیارم ܂

Jpeg
نتیجه ترکیب یک فلش مموری با محفظه نوک 😀
لاک قدیمی فلش مموری ری‌دیتا

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید