فناوری هایی ک در گوشی های هوشمند نیست

از قدیما دوست داشتم چنتا تکنولوژی داخل گوشی ها باشه ← رادیو ای ام ← تلوزیون ← این دو تا بدون انتن خارجی ← اخریم چیزی الان خیلیا دنبالشن اجرای کل برنامه های پی سی روی گوشی

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed