سوالات امتحان پایگاه داده دانشگاه قم استاد رمزی

سوالات پایگاه داده استاد رمزی

دانشگاه قم
سوالات درس پایگاه داده‌ها ـ استاد رمزی
رشته علوم کامپیوتر
مدت امتحان ׃ ۱۰۰ دقیقه
تاریخ امتحان ۲۶ ـ ۰۳ ـ ۱۳۹۴ نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳ ـ ۹۴ تعداد سوالات ׃ ۷ سوال

برای بارگیری پرونده پی دی اف این نمونه سوالات می‌توانید از پیوند زیر استفاده کنید ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/06/ramzi_data_base_exam.pdf

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۱ ـ پایگاه داده را تعریف کنید ܂ آیا پایگاه داده به صورت کامل افزونگی را حذف می‌کند ܂ در این خصوص مثال بزنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۲ ـ دام چند شاخه‌ای נ چتری ׆ را با مثال توضیح دهید ܂ مدل‌سازی مثال را به طرزی اصلاح کنید تا این دام بر طرف شود ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۳ ـ آیا ممکن است یک رابطه ، از طریق یک کلید خارجی واحد به چند رابطه متمایز ارجاع دهد ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۴ ـ
آ ׆ فرض کنید که رابطه R از درجه n باشد این رابطه چند پرتو دارد ؟
ب ׆ در چه شرایطی داریم R1 SemiJoin R2 = R2 SemiJoin R1 ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۵ ـ بر اساس پایگاه زیر مناسب‌ترین عبارت جبر رابطه‌ای ، برای موارد خواسته شده را بنویسید ׃
شعبه
branch > branch_name , branch_city , assets
مشتری
customer > customer_name , custumer_street , customer_city
حساب
account > account_number , branch_name , balance
وام
loan > loan_number , branch_name , amount
سپرده گذار
depositor > customer_name , account_number
وام گیرنده
borrower > customer_name , loan_number
آ ׆ کلیه شماره وام‌هایی که مقدارشان از دو میلیون تومان بیشتر است را گزارش دهید ܂
ب ׆ مطلوب است اسامی مشتریانی که وام یا حساب دارند ܂
ج ׆ مطلوب است اسامی مشتریانی که یا حساب دارند یا وام گرفته‌اند ولی نه هر دو را ܂
د ׆ اسامی مشتریانی را بیابید که در شعبه دانشگاه قم وام دارند ولی در هیچ شعبه‌ی دیگری ندارند ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۶ ـ رابطه‌ی BCNF را تعریف کنید ܂ اگر رابطه‌ای BCNF نباشد چه مشکلاتی دارد ؟ مثال بزنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ۰۷ ـ ثبت نام دانشجویانی در دروس ارائه شده در یک ترم به قرار زیر است ׃
هر دانشجو الزاما در آغاز یک ترم می‌بایست در چند درس ثبت نام نماید در پایان هر ترم دانشجو قادر است حداکثر یک درس را حذف کند ܂ چنانچه دانشجو درسی را حذف نکند برای آن درس نمره‌ای لحاظ می‌گردد اگر نمره دانشجویی زیر ۱۲ باشد در آن درس مردود است و می‌بایست در ترم های آینده مجددا در آن درس ثبت نام کند ܂
آ ׆ نمودار ERD پایگاه داده را رسم کنید ܂ در هنگام رسم موجودیت‌ها ، روابط و ܂ ܂ ܂ را فراموش نکنید ܂
ب ׆ تمامی جداول نمودار رسم شده در بخش الف را ایجاد کنید ܂
ج ׆ کلیدهای کاندید ، کلیدهای اصلی ، کلیدهای فرعی ،  کلیدهای خارجی را در صورت وجود به صورت جداگانه مشخص کنید ܂
د ׆ پرس و جویی بنویسید که خروجی آن فیلدهای شماره دانشجویی ، نام خانوادگی ، تعداد واحد های دانشجویانی باشد که در ترم جاری ثبت نام کرده‌اند  ܂
ه ׆ پرس و جویی بنویسید که مشخصات دانشجویانی را که مردود شده‌اند به تفکیک درس بدهد ܂
و ׆ با استفاده از SQL مشخصات خود را در جدول دانشجو درج کنید ܂
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دقت کنید و موفق باشید

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

1 Comment
  1. تصویر پروفایل MortezaCS MortezaCS می‌گه:

    استاد رمزی هم استاد خسته ای بنظر میرسه
    اینا فکر کنم دقیقا” سوالات سال های گذشته باشه
    برای اطمینان ب ترم بالایا نشون بده اما بنظر من که آشنا میاد

Comments are closed