سوالات امتحان اصول سیستم های عامل ـ دانشگاه قم

سوالات امتحان پایان نیم سال درس اصول سیستم های عامل ـ استاد جواد رضویان ـ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۸ ـ دانشگاه قم

دانلود نسخه پی دی اف(PDF) سوالات
ترجیحا از تصاویر در پاسخ‌دهی استفاده کنید.
۱ ـ جواب کوتاه با استدلال:
الف ـ سیستمی ۳۲ بیتی را در نظر بگیرید که در آن هر صفحه ۲ کیلوبایت ظرفیت دارد با فرض اینکه هر مدخل جدول صفحه ۴ بایت باشد اگر قرار باشد که هر جدول صفحه داخل صفحه قرار گیرد، به جدول صفحه چند سطحی نیاز است؟
ب ـ به چه علت اندازه صفحات همیشه توانی از ۲ انتخاب می‌شود؟
ج ـ آیا بن‌بست تنها یک فرآیند نیز ممکن است؟ توضیح دهید.
د ـ کدام یک از الگوریتم‌های جایگزینی صفحه از آنومالی بلیدی رنج می‌برد؟
هـ ـ افزایش کوبیدگی اثر چه پدیده‌ای در سیستم است؟
و ـ لینک‌های آویزان چه هستند؟
ذ ـ خطای صفحه چه زمانی رخ می‌دهد؟
ح ـ کارایی خواندن داده در کدام یک از RAID 0 یا RAID 1 بهتر است؟ فرض کنید دیسک ها مغناطیسی هستند.
ط ـ RAID 4 , RAID 5 با استفاده از بیت توازن قابلیت تحمل خرابی یک دیسک را دارند اما تفاوتشان؟
۲ ـ به اختصار توضیح دهید:
ـ absolute code ـ کد مطلق
ـ memory management unit‌ ـ واحد مدیریت حافظه
ـ 50 precent role ـ قانون ۵۰ درصد
ـ locality of refrence ـ محلی بودن ارجاعات
ـ dirty bit ـ بیت کثیف
ـ open file table ـ جدول فایل باز
ـ device directory ـ دایرکتوری دستگاه
ـ mount point ـ نقطه سوار شدن
ـ file descriptor ـ توصیفگر فایل
ـ read ahaed ـ پیشاپیش خواندن فایل
ـ head crash ـ در هم شکستن هد
ـ rotational latency ـ تاخیر چرخشی
ـ file trancation ـ برش فایل
ـ slab
۳ ـ در یک سیستم عامل به هر کلاس از منابع یک عدد یکتا تخصیص داده می‌شود و یک فرآیند تنها منابعی را می‌تواند درخواست کند که شماره آن‌ها بزرگتر یا مساوی بزرگترین شماره تخصیص داده‌شده آن فرآیند باشد. نشان دهید با این روش می‌توان از بن‌بست جلوگیری کرد.
۴ ـ در سیستمی که از صفحه‌بندی و قطعه‌بندی استفاده می‌کند فضای آدرس مجازی شامل حداکثر ۱۶ قطعه است که هر قطعه می‌تواند حداکثر ۲ به توان ۱۶ بایت طول داشته باشد و اندازه هر صفحه ۵۱۲ بایت است ـ در آدرس مجازی طول بخش‌های شماره قطعه، شماره صفحه و Offset درون صفحه چند بیت است؟
۵ ـ یکی از روش‌های تخصیص حافظه به هسته buddy system است این روش را توضیح دهید.
۶ ـ از الگوریتم‌های مدیریت دیسک دو الگوریتم Scan و Look را مقایسه نمایید.
۷ ـ روش FAT در تخصیص فضا به داده‌ها را شرح دهید.
۸ ـ با فرض این که هر صفحه به اندازه ۲۰۰ عدد int فضا دارد و به فرآیند ۵ صفحه اختصاص داده شده است و ماتریس‌ها به صورت سطری ذخیره شوند تعداد خطای صفحه‌ای که پس از اجرای حلقه for در کد زیر رخ خواهد داد چقدر است؟

۹ ـ یکی از روش‌های مدیریت فضای خالی دیسک را به دلخواه شرح دهید.

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید