دانلود جزوه پردازش زبان های طبیعی و وزن دهی ـ دانشگاه قم

پردازش زبان طبیعی ـ استاد کریمی‌منش

دو جزوه ای که برای امتحان درس پردازش زبان‌های طبیعی(NLP) استاد کریمی‌منش است را از زیر دانلود کنید:

دانلود پی دی اف پردازش زبان طبیعی

دانلود پی دی اف وزن دهی

روش های وزن دهی ـ معیارهای سنجش برای بررسی نتایج الگوریتم های ان ال پی و داده کاوی ـ معیارهای سنجش کیفیتاطلاعات جمع آوری شده

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

1 Comment
Comments are closed