خداحافظ ویندوز

خدا حافظ ویندوز

تصمیم گرفتم و همین الان کل پارتیشن ویندوز را فرمت کردم

ـ خداحافظ ویندوز ! ـ

فعلا فقط از لینوکس مینت و برنامه هاش استفاده می کنم

تصویر: دکمه سوپر(ویندوز) یکی از یادگاریایی ویندوز که هنوز روی کامپیوترم هست

به نظرتون چطور دکمه را پاک کنم یا تغییر بدهم!؟

@mortezacs

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

1 Comment
  1. […] مطلب پیشین من بعد از خداحافظی لپتاپم با ویندوز را خوانده باشین […]

Comments are closed