تلوزیون سیاه سفید

یادمه قدیما یه تلوزیون سیاه سفید کوچولو داشتیم که همیشه مشکل داشت پر برفک ، وقتی میخاستیم با یه تلوزیون رنگی پارس جایگزینش کنیم صاف صاف نشون میداد انگار فهمیده بود آخره کارشه יִ

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed