تعطیلات محرم

میتونم بگم که تو این تعطیلات تقریبا هیچ کار مفیدی انجام ندادم. متاسفانه
۲۴ ـ مهر ـ ۱۳۹۵

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید