ترم ده

متاسفانه داخل دانشگاه قم ده ترمِ شدم، استاد محترم می‌تونست قبولم کنه ولی نکرد ☹

با اینکه ده ترمه شدم ولی زندگی هنوز ادامه داره ܂ ܂ ܂

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed