بهترین روش نذری گرفتن

به صورت کلی بهترین روش نذری گرفتن رفتن به عذاداری مسجد و بدترین روش سه ساعت تو صف وایستادنه!

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید