برنامه معکوس کردن یک رشته به زبان پیتون ـ پایتون P10

برنامه معکوس کردن رشته

برنامه معکوس کردن یک رشته از حروف ـ string reverse code in python

برای اجرا تابع reverse را با یک رشته دلخواه فراخوانی کنید ـ مثلا

خروجی
olleh

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed