برنامه ساختن مستطیل با ستاره در پایتون

کد پایتون مستطیل ستاره‌ای

یکی از برنامه‌های تمرینی خوب و ساده ترسیم اشکال مختلف با ستاره است برنامه زیر مستطیل با طول و عرض دلخواه را با ستاره برای شما ترسیم می‌کند

مثلا اگر ورودی‌های ۲ و ۳ را بدهید جواب شکل زیر خواهد بود

***

***

python star rectangular

متن برنامه ׃

 

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed