برنامه تعیین کننده واروخوانه بودن یک رشته به زبان پایتون P18

کد برنامه پالیندورم بودن رشته به زبان پایتون

قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل فارسی ایست برای پالیندروم

palindrome

به واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملاً یکسان باشد. به‌عنوان مثال عدد ۱۵۳۴۳۵۱ یک عدد واروخوانه است، یا واژه

malayalam

که نام یکی از زبانهای محلی جنوب غربی هندوستان است و یا واژه «داد» از این قاعده پیروی می‌کنند
یا برای نمونه واژگان فارسی زیر
گرگ
دود
توت
نان
داماد
کپک
شش
سس
ساس
کد برنامه زیر تعیین می کند که رشته ی ورودی پالیندروم هست یا نه

is palindrome string python code

 

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed