برنامه به دست آوردن عدد پی با استفاده از تابع غیر بازگشتی به زبان پایتون P11

کد برنامه تابع عدد پی

با استفاده کد تابع زیر می توانید عدد پی را تا هر چند رقم اعشار که می خواهید به دست آورید ـ python code for pi number

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed