برنامه به دست آوردن عدد نپر با استفاده از تابع غیر بازگشتی به زبان پایتون P12

تابع غیر بازگشتی عدد نپر در پایتون

با استفاده کد تابع زیر می توانید عدد نپر را تا هر چند رقم اعشار که می خواهید به دست آورید

python code for neper number

 

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید