از جمله صحنه‌های جالبی که تنها در ایران قابل مشاهده است

fistful of frags peyvandha

در بازی فیست فول آف فرگز (fistful of frags)به علت مسدود بودن تارگاه استیم کامیونیتی می‌توانید در ابتدای ورود به برخی سرورها صحنه‌های جالبی را مشاهده بفرمایید.

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed